Voorpagina nieuws

De voorzitter van Stichting Verspanersforum Harm Kort wordt op 27 april blij verrast met een telefoontje van burgemeester van de gemeente Duiven Huub Hieltjes, dat zijne majesteit koning Willem Alexander het heeft behaagt hem te benoemen tot ridder in de orde van Oranje Nassau.
Op vrijdag 3 juli was de officiële huldiging een feit. Onder belangstelling van maximaal een achttal genodigden i.v.m. het Corona voorschrift werd de huldiging uiteindelijk een feit. Het lintje werd door de burgemeester overhandigd aan zijn vrouw Marian die het lintje heeft opgespeld.
Harm heeft zich bijzonder verdienstelijk gemaakt in de verspaning. Ondanks zijn leeftijd van 73 jaar is Harm nog een zeer gepassioneerd persoon. Zijn grote zorg dat de Nederlandse maakindustrie schade oploopt door het verdwijnen van kennis op de werkvloer was een reden om zich in 2012 aan te sluiten bij het Verspanersforum. Harm heeft door het ontwikkelen van lesmateriaal en het verzorgen van trainingen voor het Verspanersforum en Verder in techniek er toe bijgedragen dat er tal van mensen zich hebben mogen bijscholen en een job hebben mogen vinden in de verspaning. Ondanks zijn leeftijd en zo gedreven hij is, is hij als geen ander op de hoogte van de laatste stand van zaken als het over verspanen gaat! Harm en Verspanen zijn in één woord te vangen. Afgestudeerd als werktuigbouwkundige en begonnen als programmeur bij Thomassen Machinefabriek waar hij veel praktijkervaring heeft opgedaan is hij uiteindelijk als vertegenwoordiger bij Sandvik Coromant beland. Door zijn gedrevenheid uiteindelijk gepromoveerd als succesvol verkoopleider bij Sandvik Coromant Nederland. Omdat de directie uit Zweden had besloten om Sandvik Nederland en Sandvik België en Luxemburg samen te voegen tot Sandvik Benelux en aangezien Harm zijn pensioengerechtigde leeftijd naderde en veel kennis van zaken had werd hem gevraagd of hij kans zag om de Russische markt te ontginnen. Een kolfje in de hand van een gedreven persoon zoals hij was heeft hij dat toentertijd met twee handen aangenomen. In een periode van zes jaar heeft hij het gehele verkoop apparaat in Rusland op poten gezet. Zowel commercieel als het opleiden van de vertegenwoordigers en distribiteurs. Waarbij het noodzakelijk was om naast het commerciële de technische kennis over te brengen. Hiervoor heeft hij indertijd specifiek lesmateriaal ontwikkeld. Na dat zijn missie Rusland was beëindigd en hij definitief met pensioen ging stond zijn besluit vast. Ik ga mij inzetten als ambassadeur voor de Nederlandse maakindustrie. Vanaf dat moment nam Harm de taak op zich als voorzitter van Stichting Verspanersforum. Tot op heden zet Harm zich nog steeds met veel passie en toewijding in als voorzitter.

De welbekende Finse staalproducent Outokumpu levert praktische en waardevolle informatie t.b.v. het verspanen van roestvaste staalsoorten.

Sedert vele jaren wordt roestvast staal op velerlei manieren bewerkt en verspaand. Niet helemaal nieuw zou je zeggen.
Echter…. als procesbeheersing en kwaliteitsbeheersing tot een hoger level dienen te worden gebracht, dan zijn juist roestvaste staalsoorten wat minder “vergevingsgezind” ten opzichte van de koolstof stalen. Vanzelfsprekend is er reeds vele lectuur en technische informatie in omloop en beschikbaar, waarin bepaalde bewerkingsdetails aan de orde komen. Outokumpu heeft echter de verspaningstechniek van roestvast staal geheel opnieuw opgezet in de vorm van een unieke technische handleiding. Hierin wordt de gebruiker per bewerking keuze (draaien, frezen, boren, kotteren tappen) geheel vanaf de basis geleid naar de gewenste of gevraagde kennis. Als bewerkingsefficiency aanspreekt, dan is deze handleiding een uitstekend instrument. De handleiding is bijzonder gebruiksvriendelijk, wat juist voor CNC-operators, programmeurs en werkvoorbereiders een groot voordeel kan zijn. Met vele professionele illustratie en toelichting is de techniek zeer begrijpelijk opgezet.

Outokumpu heeft de handleiding in de praktijk laten toetsen door derden op gebruiksvriendelijkheid, technisch niveau en praktische bruikbaarheid. t.w. door TCEA Technisch Commercieel Efficiency Advies (Harm Kort) en Verspanersforum (Gerrit van der Linde).

Beide instanties waren onder de indruk, zoals de handleiding is samengesteld.

Deze handleiding oftewel het Outokumpu Machining Handbook is beschikbaar voor gebruikers en potentiele gebruikers van roestvast staal, en kan worden aangevraagd bij Dhr. Theo van der Zanden, Senior Manager Outokumpu Long Products, e-mail: theo.van.der.zanden@outokumpu.com of uw locale Outokumpu contact.

Trainingsdata voorjaar 2020
Trainingsdata eind 2020 zijn nog niet bekend!

METAVAK 2020

METAVAK 6,7 en 8 oktober 2020

Contact

Van Haersoltelaan 25
8325 ET Vollenhove
mail@verspanersforum.nl
06-12 549 159

Menu